פתרונות לתעשיית הכבלים

חומרים לייצור כבלים חשמליים ואלקטרוניים כגון
חוטי Bi-Metal, סרטי Mica, בידוד ומיגון