ביטחון ותעופה

מתכות מצויות בשימוש נרחב בייצור של:

• כלי רכב צבאיים וטנקים
• כלי טיס ולוויינים
• ספינות וצוללות
• תחמושת

כל המתכות בהן נעשה שימוש בתעשיות הבטחוניות ובתחומי התעופה והחלל, חייבות לעמוד בסטנדרטים מחמירים הנוגעים לתהליכי הייצור, דוגמת: MIL-Specs, AMS, ASTM, AISI, EN